IMG_20200217_185110 (2).jpg

rok 2010

PROSINEC 2010

25. 12. 2010 POŽÁR
Na výzvu KOPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+ 4 a následně s vozidlem AZ 30 IFA W 50 L v počtu 1+ 2 a s vozidlem AVIA 31 v počtu 1 + 3 k ohlášenému požáru nízké budovy do obce Chotěšice. Na povel velitele zásahu jednotka rozvinula útočné vedení dvěma proudy C a vysokotlak a zahájila hasební práce na objekt, jež byl celý zasažen ohněm. 

LISTOPAD 2010

15. 11. 2010 DOPRAVNÍ NEHODA SILNIČNÍ
Na výzvu KOPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+3 k ohlášené dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla k obci Kolaje na silnici č. 11. 

09. 11. 2010 OSTATNÍ POMOC
Na výzvu HZS Nymburk a ohlášení KOPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem DVS 12 AVIA 31 v počtu 1+7 do Libice nad Cidlinou, k pátrání po pohřešované osobě.  

ŘÍJEN 2010

28. 10. 2010 POŽÁR 
Na výzvu KOPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+5 k ohlášenému požáru osobního vozidla na silnici č.32 u obce Senice směrem na Jičín. Po příjezdu na místo události, byl zjištěn požár osobního vozidla zn. SMART, které bylo již plně zasaženo požárem. 

28. 10. 2010 DOPRAVNÍ NEHODA SILNIČNÍ
Na výzvu KOPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+3 k ohlášené dopravní nehodě osobního automobilu na vozovce č. 32 směr Poděbrady - Jičín. Po příjezdu na místo zásahu zde již zasahovala jednotka HZS Poděbrady a přítomna byla RZS nemocnice Městec Králové. 

22. 10. 2010 POŽÁR
Na výzvu KOPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+3 k ohlášenému požáru osobního automobilu na dálnici D11 u obce Žehuň. 

16. 10. 2010 POŽÁR
Na výzvu KOPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+3 a s vozidlem AZ 30 IFA W 50 L v počtu 1+2 k ohlášenému požáru sazí do obce Chroustov. Po příjezdu na místo zásahu a následném průzkumu, byl zjištěn požár sazí v komíně u dvoupodlažního domu. 

01. 10. 2010 POŽÁR
Na výzvu KOPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+4 a s vozidlem DVS 12 AVIA 31 v počtu1+6 k ohlášenému požáru rodinného domu do obce Opočnice č.155. Po příjezdu na místo zásahu a následném průzkumu, byl zjištěn požár v přízemí rodinného domu. 

ZÁŘÍ 2010

29. 09. 2010 DOPRAVNÍ NEHODA SILNIČNÍ
Na výzvu KOPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+4, k odstranění havarovaného vozidla AVIA 31 s prasaty na silnici č. 11 u obce Kněžičky. Po příjezdu na místo zásahu a následném průzkumu, bylo zjištěno havarované vozidlo Avia, které vezlo živá prasata a leželo na boku mimo vozovku. Řidič vozidla nebyl při nehodě zraněn a informoval jednotku o příčině havárie a sám přivolal pomoc na přeložení prasat na jiné vozidlo. Velitel jednotky informoval Operační středisko o situaci na místě havárie a požádal o pomoc vyprošťovací techniku a odtahovou službu. 

28. 09. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Na výzvu KOPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+5, k odstranění překážky ze silnice č. 32 z Městce Králové na Dymokury. Po příjezdu na místo události a následném průzkumu, byl zjištěn padlý strom, který zatarasil silnici. 

SRPEN 2010


23. 08. 2010 POŽÁR
Na výzvu OPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+3 k ohlášenému požáru stromu do obce Podmoky. Po příjezdu na místo zásahu a následném průzkumu, byl zjištěn požár stromu. 

14. 08. 2010 OSTATNÍ POMOC
Na výzvu Policie ČR a oznámení KOPIS Mladá Boleslav vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 K LIAZ v počtu 1+5 k pátrání po pohřešované osobě do Městské nemocnice v Městci Králové. 

01. 08. 2010 PŘEVAŽUJÍCÍ POVODEŇ, ZÁPLAVA, DÉŠŤ
Na výzvu KOPIS Mladá Boleslav vyjela jednotka s vozidlem DVS 12 AVIA 31 v počtu 1+3 na pomoc při likvidaci následků povodní do obce Višňová. Po příjezdu na místo určení a přihlášení na krizovém štábu obce, byla jednotka vyslána a přidělena do obce Předlánce pod velení velitele SDH Předlánce. 

12.8 2010 byl člen jednotky Libor Albrecht vystřídán Jakubem Houkalem. 

ČERVENEC 2010   

24. 07. 2010 POŽÁR 
Na výzvu OPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidly CAS 24 K LIAZ v počtu 1+3 a DVS 12 AVIA 31 v počtu 1+5 k ohlášenému požáru v Kulturním domě v ul. Palackého v Městci Králové. Po příjezdu na místo zásahu byl průzkumem zjištěn únik zplodin hoření pod dveřmi a jejich vysoká teplota v místnosti 1. podlaží.

23. 07. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Na výzvu OPIS Mladá Boleslav, vyjela jednotka s vozidly CAS 24 K LIAZ v počtu 1+3 a DVS 12 AVIA 31 v počtu 1+4, k ohlášenému zaplavení sklepů v ul. na Báňské č.p. 822, 823, 824 v Městci Králové. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno zaplavení 3 sklepů u 6řadového domu do výšky cca 30 cm a cca 60 m2 v každem domě. 

06. 07. 2010 TECHNICKÁ POMOC 
Jednotka vyjela k otevření "zabouchnutého" bytu v ulici T. G. Masaryka v Městci Králové s vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+3. Členové jednotky pomocí AZ (a se souhlasem majitele) vnikli do bytu balkonovými dveřmi ve druhém patře a byt otevřeli. 

05. 07. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela k odstranění roje divokých včel z dutiny stromu před nemocnicí v ulici Prezidenta Beneše v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+3. Jednotka provedla odstranění roje z veřejných prostor. 

ČERVEN 2010 ... Bez výjezdu ... 

KVĚTEN 2010   

09. 05. 2010 POŽÁR 
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k RD v ulici Míru v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+3 a vozidlem DVS12 AVIA A31 v počtu 1+5. Jednotka zasahovala v dýchací technice jedním proudem C a jedním vysokotlakým proudem. Spolupráce s HZS Poděbrady, HZS Nový Bydžov, HZS Nymburk, SDH Sloveč, ZZS Nymburk (stanoviště Městec Králové) a Policií ČR (OO Městec Králové). 

03. 05. 2010 POŽÁR 
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k nízké budovy v obci Kolaje s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+4 a vozidlem DVS12 AVIA A31 v počtu 1+5. Jednotka prováděla zálohu na místě události. Spolupráce s HZS Poděbrady, ZZS Nymburk (stanoviště Městec Králové) a Policií ČR (OO Městec Králové). 

DUBEN 2010   

22. 04. 2010 POŽÁR 
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k dopravní nehodě na silnici mezi Městcem Králové a obcí Dymokury s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+3. Jednotka provedla protipožární opatření na havarovaném motocyklu a dále pak kyvadlové řízení dopravy. Spolupráce s HZS Poděbrady a Policií ČR (OO Městec Králové). 

21. 04. 2010 POŽÁR 
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k požáru plastových popelnic na Náměstí Republiky v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+3. Jednotka zasahovala pomocí vysokotlakého proudu. Spolupráce s Policií ČR (OO Městec Králové). 

06. 04. 2010 POŽÁR 
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k požáru trávy v obci Dymokury s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+4. Jednotka prováděla zálohu na místě události. Spolupráce s HZS Poděbrady a Policií ČR (OO Městec Králové). 

BŘEZEN 2010   

24. 03. 2010 POŽÁR 
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k požáru sazí v komínu rodinného domu v ulici Palackého v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+3, vozidlem DVS12 AVIA A31 v počtu 1+3 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+1. Jednotka zasahovala pomocí komínové růžice a písku. Spolupráce s HZS Poděbrady a Policií ČR (OO Městec Králové). 

ÚNOR 2010   

21. 02. 2010 POŽÁR 
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k požáru rodinného domu v ulici K. H. Borovského v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+5. Došlo k doutnání mezistropního prostoru již likvidovaného požáru. Spolupráce s HZS Poděbrady a Policií ČR (OO Městec Králové). 

20. 02. 2010 POŽÁR 
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k požáru rodinného domu v ulici K. H. Borovského v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+3 a vozidlem DVS12 AVIA A31 v počtu 1+3. Jednotka zasahovala pomocí dvou C proudů (na jednom použito tuhé smáčedlo) a jednoho vysokotlakého proudu. Spolupráce s HZS Poděbrady, HZS Nymburk, HZS Nový Bydžov, SDH Sloveč, ZZS Nymburk (stanoviště Městec Králové) a Policií ČR (OO Městec Králové). 

10. 02. 2010 POŽÁR 
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k požáru kotelny rodinného domu v obci Libice nad Cidlinou s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+3. Jednotka se řídila pokyny velitel zásahu HZS Poděbrady a následně prováděla rozebírání konstrukcí. Spolupráce s HZS Poděbrady, SDH Libice nad Cidlinou a Policií ČR (OO Poděbrady).

08. 02. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů v areálu Městské nemocnice v Městci Králové s vozidlem DVS12 AVIA A31 v počtu 1+1 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na třech hlavních budovách Městské nemocnice.

07. 02. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k technické pomoci v obci Osek s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+3 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla čerpání vody ze zatopených prostor vlivem prasklého vodovodního potrubí. 

03. 02. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů v obci Běrunice s vozidlem DVS12 AVIA A31 v počtu 1+1 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově Základní školy. 

01. 02. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu starosty města a ohlášení SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů v ulici Míru v Městci Králové s vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově Domu s pečovatelskou službou. 

LEDEN 2010

21. 01. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů v obci Kněžice s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+2 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově Základní školy a dočasné kyvadlové řízení dopravy. 

20. 01. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu starosty města a ohlášení SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů na Náměstí Republiky a ulici Prezidenta Beneše v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+1 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově Obchodního domu DUHA a budově Kulturního domu. 

18. 01. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů na silnici mezi Městcem Králové a obcí Činěves s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+3. Jednotka provedla rozřezání padlých stromů, jejich odstranění z komunikace a dočasné kyvadlové řízení dopravy. 

17. 01. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu starosty města a ohlášení SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů na Náměstí Republiky v Městci Králové s vozidlem DVS12 AVIA A31 v počtu 1+2 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově GE Money Bank a jednoho přilehlého bytového domu. 

16. 01. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu starosty města a ohlášení SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů na Náměstí Republiky v Městci Králové s vozidlem DVS12 AVIA A31 v počtu 1+2 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+3. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově Městského úřadu, budově České spořitelny a dvou přilehlých bytových domech. 

14. 01. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu starosty města a ohlášení SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů v ulici T.G. Masaryka v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+1 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově Střední zemědělské školy. 

14. 01. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu starosty města a ohlášení SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů na Náměstí Republiky v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+1 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově Městského úřadu. 

14. 01. 2010 TECHNICKÁ POMOC 
Jednotka vyjela na výzvu starosty města a ohlášení SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů na Náměstí Republiky v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+1 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově zubního střediska. 

12. 01. 2010 TECHNICKÁ POMOC
Jednotka vyjela na výzvu starosty města a ohlášení SOPIS Mladá Boleslav k odstranění nebezpečných stavů v ulici T.G. Masaryka v Městci Králové s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+1 a vozidlem AZ30 IFA W50L v počtu 1+2. Jednotka prováděla odstranění sněhových převisů a rampouchů na budově Střední zemědělské školy a přilehlého bytového domu. 

04. 01. 2010 POŽÁR 
Jednotka vyjela na výzvu SOPIS Mladá Boleslav k požáru haldy uhlí v objektu skládky uhlí v Dymokurech s vozidlem CAS K24 LIAZ v počtu 1+4 a vozidlem DVS12 AVIA A31 v počtu 1+3. Jednotka se řídila pokyny velitele zásahu HZS Poděbrady. Spolupráce s HZS Poděbrady, HZS Nymburk, SDH Vestec.
2014-01-05 18:31:21
hasicimk
Děkujeme za Vaši návštěvu a budeme se těšit na další ...
(C) HASIČI MĚSTEC KRÁLOVÉ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one