IMG_4714 (4).JPG

Nebezpečné lampiony

Hasiči důrazně nedoporučují vypouštět hořící balónky štěstí

Při dodržení bezpečnostních opatření daných výrobcem je prakticky nemožné vypouštět balónky štěstí. V Karlovarském kraji to znemožňuje například blízkost mezinárodního letiště. 

Vypouštět balónky štěstí a navíc pokud možno hromadně je v poslední době stále více v oblibě, z pohledu hasičů je ale tato zábava velice riziková. Zatímco pro návštěvníky nejrůznějších letních akcí je noční obloha rozsvícená stovkami letících balónků štěstí příjemným pokoukáním, pro hasiče je to spíš noční můra. Lidé si totiž neuvědomují, jak snadno může takový balónek způsobit požár.
Balony stesti.JPG
Hasičský záchranný sbor proto důrazně upozorňuje na nebezpečí vzniku požárů při vypouštění těchto balónků štěstí. Podle výrobce balónky mohou letět až dvacet minut, létající přání dosahuje výšky více než jeden kilometr a může doletět do velké vzdálenosti. Není tak možné kontrolovat, na co létající balónek s otevřeným ohněm na své trase narazí.
 
Bezpečnostní opatření výrobce upozorňují také na zákaz vypouštění balónků v blízkosti letiště. U mezinárodního letiště je okruh zákazu padesát kilometrů od letiště. To je prakticky po celém území ČR. 

Stejné je to také s podmínkou bezvětří. Podle českého hydrometeorologického ústavu je v celé republice minimum dní v roce bezvětří.

Při pokusu, který hasiči provedli s běžně zakoupeným balónkem štěstí v jednom z karlovarských supermarketů, stačilo jen lehce nahnout balónek a oheň okamžitě přeskočil na papírový povrch. Balónek pak už dál neletí, ale padá k zemi. Hasiči tento pád nasměrovali na hromadu slámy, která od tohoto balónku začala během patnácti vteřin hořet. Při dalším pokusu vypustili hasiči přivázaný balónek do výšky zhruba tři metrů a pomocí přetlakového ventilátoru simulovali náhlý poryv větru. Balónek se ve větru začal zmítat, opět plamen přeskočil na papírový obal a znovu hořící spadl na zem.
 
Volně vypuštěný balónek štěstí je z pohledu hasičů naprosto nekontrolovatelný otevřený oheň, který se na obloze může chovat zcela nepředvídatelně a při sebemenším poškození může tento otevřený oheň spadnout na střechy domů, do lesa či kamkoliv jinam, kde velmi snadno způsobí požár.
obr4d6ca0bbe1e61.jpg
HASIČI VARUJÍ!
Pozor na nebezpečí požáru při použití létajících balónků.

Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Tyto balóny jsou výrobkem, který při nesprávném použití může způsobit požár.

Proto Vám radíme

Při použití balónu přesně dodržujte přiložený návod výrobce! Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady, které jsou v návodech uvedeny:

Balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let. Balóny uchovávejte mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte balón dětem na hraní.
Balón vypouštějte pouze za bezvětří!
V blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty.
Nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují - např. zemědělské objekty, čerpací stanice a pod.
Vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých luk, lesů, a elektrického vedení. Obzvláště nebezpečné je vypouštění balónů při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu.
Balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně! Vyvarujte se vypouštění balónů v obytných zónách.
Balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po celou dobu hoření parafínového hořáku.
Volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru! Za toto jednání Vám hrozí postih podle zákona o požární ochraně.
Za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónem, a to i v případě, pokud bylo s balónem manipulováno v souladu s návodem k použití!
Také při nedodržení požadavků uvedených v návodech aniž vznikne požár Vám hrozí postih podle zákona o požární ochraně.

Martin Kasal
mluvčí HZS Karlovarského kraje
DSC_0067.jpg
DSC_0078.jpg
p9732-2.jpg
požár budovy ve Zlíně způsobený lampionem štěstí
2013-03-16 17:32:23
hasicimk
Děkujeme za Vaši návštěvu a budeme se těšit na další ...
(C) HASIČI MĚSTEC KRÁLOVÉ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one